Cẩm nang tạo dựng Spa và Thẩm Mỹ Viện. Nghề chăm sóc sức khoẻ toàn diện. Các loại hình spa trên thế giới. Các dịch vụ phổ biến trong Spa…